Yasa dışı faaliyetleri kolaylaştıran veya tanıtan üyelere izin vermeyiz.

  • Yasa dışı uyuşturucuları veya reçeteli ilaçları reçetesiz satmayı veya satın almayı kolaylaştırma.
  • Küçüklere uyuşturucu, alkol veya tütün kullanımı ya da satışını anlatma veya teşvik etme.
  • Yasa dışı uyuşturucu yetiştirme veya üretmeye yönelik talimatlar.