Aşağıdaki özellikleri taşıyan kullanıcı veya paylaşım yapan hesaplara izin verilmez:

  • Herhangi bir kişinin veya kuruluşun kimliğine bürünmek ya da sahipliklerini veya ana amaçlarını yanlış beyan etmek ya da gizlemek.
  • kullanıcıları yanıltmak amacıyla düzenlenmiş faaliyetlerde bulunmak. Bu, merkez ülkelerini yanlış tanıtan veya gizleyen ya da sahte yapılar oluşturarak başka bir ülkedeki kullanıcıları hedefleyen kurumlsal firmaları veya hesaplarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
  • İçeriğin politika, sosyal konular veya kamuyu ilgilendiren konularla ilgili olduğu durumlarda, kullanıcı veya kaynak kimliğini ya da diğer önemli ayrıntıları gizlemek veya yanlış beyan etmek için diğer uygulamalarla, sitelerle, geliştiricilerle veya diğer hesaplarla işbirliği yapmak.