Bilg ana hizmetleri veya alt hizmetlerinin tüm kullanıcıları, ırkçılık kavramından uzak durduğundan emin olmak zorundadır. Her insan eşit olsa da, bazı kişiler kendi ırkını veya dinini üstün görmeye yeltenebiliyor ve bunun üzerinden bazı insanları hedef tahtasına oturtuyor. Bilg, hiçbir zaman din, dil, ırk ayrımı yapılmasına müsaade etmez. Çeşitli görüşler üzerinden fikir dayatmalarına müsaade etmez. Her kullanıcı özgürce, güvenle oluşturulan tüm hizmetleri kullanmakta hürdür. Fikirlere, görüşlere, duygulara saygı duymak zorundayız ve tüm kullanıcılarımızdan da aynı duyguları yansıtmasını bekliyoruz. Terör eylemlerini destekleyici cümleler, Uluslararası komisyonlarca terör örgütü olduğu belirtilen terörist grup veya kişileri övmek, desteklemek, üstü kapalı veya açık bir şekilde propaganda yapmak kesinlikle yasaktır.

Bilg, Uluslararası Hukuka saygı duyar.

Bilg, Kişilik ve İnsanlık Haklarına  saygı duyar.

Bilg, hayvan haklarına saygı duyar.

Bilg, Doğa Haklarına saygı duyar.

Bilg, Özgür iradeye saygı duyar.

Ve tüm kullanıcılarından aynı özveriyi bekler.